Ons gebouwonderzoek is grotendeels gericht op 19e- en 20e eeuwse gebouwen en complexen (o.a de Onderzeebootloods in Rotterdam, Fort Hoek van Holland, het DSM-laboratorium in Geleen, Groothandelsgebouw in Rotterdam), behalve bij de selectie en waardering van beeldbepalende objecten en potentiële monumenten: deze gaan door alle tijdperken heen.

Onze producten:

  • cultuurhistorische quickscans ten behoeve van de waardering en selectie van gebouwen/complexen in aanloop naar een aanwijzing tot monument of beeldbepalend pand
  • redengevende beschrijvingen, ter onderbouwing van de aanwijzing van gebouwen/complexen als rijks- of gemeentelijk monument
  • bouwhistorische verkenningen c.q. opnames van gebouwen/complexen ten behoeve van restauratie, verbouwing of herinrichting. Waardenkaarten maken hier onderdeel van uit
  • cultuurhistorische analyses van complexen en ruimtelijke ensembles ten behoeve van afwegingen bij transformatie en exploitatie
  • transformatievisies ten behoeve van een cultuurhistorisch afwegingskader bij doorontwikkeling van gebouwen/complexen. Afwegingen met verschillende modelmatige oplossingsrichtingen kunnen daaar onderdeel van uitmaken
  • professionele toetsing van bouw- of ontwikkelinitatieven aan de kwaliteitskaders in de lijn van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging
  • Contra-expertises bij twijfel over waardenbepalingen van of advisering over gebouwen/complexen