Onderzoeken openbaart Contrei in de regel door middel van lezingen en presentaties en bij gelegenheid in artikelen. Tevens verzorgen wij al meerdere jaren cursusonderdelen aan de Hogeschool Utrecht en de Amsterdamse Academie van Bouwkunst over de systematiek van gebiedswaarderingen.
Onze onderzoeksrapportages deponeren wij al vele jaren bij de Koninklijke Bibliotheek en krijgen een ISBN-nummer.

Hugo van Velzen en Marcel van Winsen onderzoeken in nauwe samenwerking sinds 2008 de ruimtelijke ontwikkelingsgeschiedenis van de Nederlandse historische stad, dat wil zeggen de stad voor ca. 1870, met een doorkijk naar de periode 1870 – 1940 (‘Modern-Historische stad’). Daarnaast onderzoeken Van Velzen en Van Winsen de transformaties die historische steden hebben doorgemaakt in de naoorlogse periode, met name na de aanwijzing van historische binnensteden tot beschermd stadsgezicht. Hierbij worden de ruimtelijke kernkarakteristieken die in het onderzoek naar voren komen als typerend voor de Nederlandse historische stad, naast de naoorlogse transformaties gelegd. Op die wijze kunnen uitspraken worden gedaan over de effectiviteit van de bescherming. In dit kader hebben wij het onderzoek toegespitst op drie steden – Gouda, Leiden en Utrecht – om op preciezer schaalniveau zicht op de binnenstedelijke veranderingen te krijgen.
Onderdelen van het onderzoek hebben wij al toegepast in de evaluatie van het beschermingsbeleid in Amersfoort en Utrecht. In Kampen, Amersfoort en Meppel is het onderzoek gebruikt om de kernkarakteristieken van de binnensteden scherp te krijgen.

Het onderzoek zal op termijn resulteren in een goed gedocumenteerde en geïllustreerde publicatie.