Contrei (voorheen FlexusAWC) onderzoekt historische gebouwen, locaties en gebieden en adviseert over behoud, hergebruik en doorontwikkeling, zowel aan overheden als aan instellingen en particulieren.

Wij voeren bouwhistorisch onderzoek en quick scans uit naar historische gebouwen en complexen, wij selecteren en waarderen beeldbepalende panden en toekomstige monumenten, onderzoeken en waarderen historische gebieden en landschappen en evalueren en formuleren cultuurhistorisch en ruimtelijk beleid. Voor gebouwen en gebieden in versnelde ontwikkeling produceren wij transformatiekaders en ontwikkelvisies.

Nieuws

Onderzoek binnenstad Haarlem

Sinds september voeren wij in opdracht van de gemeente Haarlem een onderzoek uit naar de historisch-ruimtelijke karakteristieken van de Haarlemse binnenstad. De gemeente heeft ons bureau opdracht gegeven hiernaar onderzoek te doen, o.a. om zo beter voorbereid te zijn op het nieuwe borgingssysteem van de Omgevingswet. Ondanks de status van rijksbeschermd stadsgezicht die de binnenstad al dertig jaar heeft, is er nog altijd geen goed overzicht van deze karakteristieken.

Met de resultaten van het onderzoek kan scherper worden geformuleerd wát er in het beschermd gezicht beschermd zou moeten worden en waar de flexibiliteit zit bij de wens om af te wijken van het historische patroon. Met het document beschikt de gemeente ook over een goede onderlegger voor eventuele ‘Omgevingstafels’ en voor het borgen van de stedenbouwhistorische waarden in het toekomstige omgevingsplan. Het onderzoek zal in het voorjaar van 2022 gereed zijn.

Post-65 handleiding

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort heeft ons bureau en het adviesbureau Schout RV & B uit Breda de gezamenlijke opdracht gegeven een handleiding voor Nederlandse gemeenten te vervaardigen voor het borgen van Post-65 erfgoed in het omgevingsplan. Twee casusgemeenten die al ver gevorderd zijn met de inventarisatie van hun post-65 erfgoed – Zoetermeer en Breda – brengen hun ervaringen in om de handleiding mee te voeden. Ook het Oversticht in Zwolle neemt deel.

De handleiding zal inzicht bieden in de kernwaarden het Post-65 erfgoed, maar zal ook het specifieke karakter ervan in relatie tot de komende ruimtelijke opgaven inzichtelijk maken. Ook de borgingsmethodieken die de Omgevingswet biedt voor dit specifieke erfgoed zal worden gepresenteerd.