Contrei onderzoekt historische gebieden op hun ontstaansgeschiedenis en op de ruimtelijke vorm die daaruit is voortgekomen, destilleert daar vandaan de belangrijkste cultuurhistorische en ruimtelijke waarden en formuleert vanuit deze waarden beleid voor behoud én voor ruimtelijke ontwikkelingen in en nabij deze cultuurhistorisch waardevolle gebieden. Bij onze advisering werken wij nauw samen met gemeentelijke diensten Erfgoed en Stadsontwikkeling en scheppen wij de voorwaarden voor een duurzame samenwerking tussen die twee gremia. Onze producten functioneren vaak als centrale onderlegger voor het ruimtelijk beleid voor historische gebieden.

Ons gebiedsonderzoek gaat door alle perioden en door alle gebiedstypen heen, van middeleeuwse stadsweefsels, historische lintdorpen, cultuurhistorische landschappen, tot Wederopbouwwijken en stedelijke uitbreidingswijken uit de jaren ’70 en ’80 van de 20e eeuw (‘Post-65’).
Bijzondere specialismen zijn binnen ons bureau ontwikkeld voor de waardensteling van en advisering voor doorontwikkeling van historisch binnenstadsweefsel (binnensteden van Rotterdam, Kampen, Amersfoort, Meppel, Zwolle, Krefeld, Helmond, Stolberg), dat voortbouwt op het onderzoek dat door Marcel van Winsen en Hugo van Velzen wordt uitgevoerd naar de vormings- en transformatieprocessen van pre-industriële steden.
Ook voor Post-65 gebieden en voor 19e- en 20e eeuwse havengebieden hebben wij een bijzonder specialisme ontwikkeld (Zoetermeer: Post-65, Capelle a/d IJssel: Post-65, Rotterdam: 17e eeuwse havens, Rijnhaven, Maashaven, Katendrecht). Voor de Rijnhaven en Maashaven heeft ons bureau meegewerkt aan de kaders voor de formidabele transformatie-opgaven die de stad zich hier heeft gesteld.

Onze producten:

  • cultuurhistorische analyses en verkenningen van grotere gebieden. Een waardenbepaling, waardenkaart (JPEG, PDF, GIS) en advisering over bescherming en ontwikkeling maken hier in de regel onderdeel van uit
  • selectie en waardering van beeldbepalende gebouwen / complexen voor buurten, wijken of gemeenten als geheel
  • onderzoek en advisering voor gebieden in verhevigde transformatie
  • stedenbouwkundige visies gericht op kwaliteitsverbetering van de gebouwde omgeving, al dan niet in relatie tot cultuurhistorie
  • workshops met participanten om te komen tot een waardenbepaling van gebieden, als opstap naar uit te werken beleid