Ons gebiedsonderzoek gaat door alle perioden en door alle gebiedstypen heen, van middeleeuwse stadsweefsels, historische lintdorpen, cultuurhistorische landschappen, tot Wederopbouwwijken en stedelijke uitbreidingswijken uit de jaren ’70 en ’80 van de 20e eeuw.

Bijzondere specialismen zijn binnen ons bureau ontwikkeld voor de waardensteling van en advisering voor doorontwikkeling van historisch binnenstadsweefsel (zoals voor de binnensteden van Kampen, Amersfoort, Meppel, Zwolle en Krefeld), dat voortbouwt op het promotie-onderzoek dat door Marcel van Winsen en Hugo van Velzen aan de TU-Delft wordt uitgevoerd naar de vormings- en transformatieprocessen van pre-industriële steden.

Ook voor 19e- en 20e eeuwse havengebieden hebben wij een bijzonder specialisme ontwikkeld. Voor de historische havens van de binnenstad van Rotterdam, maar ook voor de Rijnhaven en Maashaven in deze stad heeft ons bureau cultuurhistorisch onderzoek verricht en de kaders geschetst voor de formidabele transformatie-opgaven die de stad zich hier heeft gesteld.

Voor gebieden:

  • voeren wij cultuurhistorisch onderzoek uit
  • maken wij cultuurhistorische waardenkaarten
  • selecteren en waarderen wij beeldbepalende objecten/panden
  • adviseren wij over bescherming en ontwikkeling
  • onderzoeken en adviseren wij over gebieden in verhevigde transformatie
  • ontwikkelen stedenbouwkundige visies gericht op kwaliteitsverbetering van de gebouwde omgeving, al dan niet in relatie tot cultuurhistorie