Contrei / Flexus AWC

2021

Cultuurhistorische inventarisatie historische architectuur binnenstad Stolberg (DL) & advisering behoud en ontwikkeling, i.s.m. MIR architecten.

Post-65 gebiedsonderzoek gemeente Capelle a/d IJssel, i.s.m. Noor Mens

Post-65 erfgoed en Omgevingswet: een handleiding, i.s.m. Rijksdienst voor Cultureel erfgoed en Bas Schout RVB

Bouwhistorische quick scan Schansweg 61, Rotterdam

Bouwhistorisch onderzoek & sted.bk. visie behoud en ontwikkeling Baan 74 (GGD-locatie), Rotterdam, i.s.m. Noor Mens

Cultuurhistorische verkenning & sted.bk. visie behoud en ontwikkeling Van Nahuysplein 8, Zwolle, i.s.m. Noor Mens

Analyse historisch-stedenbouwkundige principes historische binnenstad Haarlem

Bouwhistorische verkenning & visie behoud en transformatie woonhuis Johannes Hendrik van den Broek, Kralingseweg 179, Rotterdam

2020

Bouwhistorische verkenning & visie behoud en transformatie Slotlaan 29, Kralingen Rotterdam

Bouwhistorische verkenning Marktstraat 23-25, Marktstraat 27, Binderseind 5, Helmond

2019

Post-65 gebiedsonderzoek 11 wijken & Verhaal van de Stad & selectie en waardering beeldbepalende objecten Post-45, Zoetermeer

Cultuurhistorisch gebiedsonderzoek Binnenstad Helmond (alle wijken tot 1940), Mierlo Hout, Warande, Stiphout, Brouwhuis & sted.bk. visie behoud en ontwikkeling & selectie en waardering beeldbepalende objecten

Cultuurhistorisch gebiedsonderzoek wijk Brunnepe & selectie en waardering beeldbepalende objecten, Kampen, i.s.m. Noor Mens

Cultuurhistorisch gebiedsonderzoek Maashaven Rotterdam & sted.bk. visie behoud en ontwikkeling

Cultuurhistorische verkenning & visie behoud en ontwikkeling complexen Maassilo, Van Sillevoldt (Quaker Oats) en De Maas (Meneba), Maashaven Rotterdam

Bouwhistorische verkenning Scheepsbouwloods RDM, De Rotterdamweg 40, Rotterdam

Cultuurhistorisch gebiedsonderzoek De Entree (Afrikaweg) Zoetermeer & sted.bk. visie behoud en ontwikkeling

2018

Cultuurhistorische en ruimtelijke contra-expertise t.b.v. transformatie Tripolisgebouw Amsterdam (arch. Aldo van Eyck)

Cultuurhistorisch gebiedsonderzoek historische binnenstad Krefeld (DL) & sted.bk. visie behoud en ontwikkeling & selectie en waardering beeldbepalende objecten i.s.m. MIR architecten

Cultuurhistorisch gebiedsonderzoek Katendrecht, Rotterdam & sted.bk. visie behoud en ontwikkeling

Cultuurhistorisch gebiedsonderzoek Schiezone Noord, Rotterdam (Overschie-Noord, Midden Delftland-oost) & sted.bk. visie behoud en ontwikkeling

Cultuurhistorisch onderzoek Rottepanden (Rechter Rottekade 417, 411, 405, Rotterdam) & publicatie Rottepanden

Bouwhistorisch onderzoek Citrusveiling, Marconistraat 25, Rotterdam

2017

Cultuurhistorisch gebiedsonderzoek Rijnhaven Rotterdam & sted.bk. visie behoud en ontwikkeling

Cultuurhistorisch gebiedsonderzoek Raephorstlaan Wassenaar & sted.bk. randvoorwaarden ontwikkeling villa’s

Stedenbouwkundig advies ontwikkellocatie Dukdalf, Harlingen

Cultuurhistorische en ruimtelijke contra-expertise t.b.v. transformatie Burgerweeshuis Amsterdam (arch. Aldo van Eyck)

Bouwhistorisch onderzoek Machinefabriek RDM, RDM-straat, Rotterdam
Bouwhistorische verkenning Graanelevatorhuis & visie behoud en transformatie, Parklaan 17, Rotterdam
2016
Bouwhistorische verkenning & visie behoud en transformatie Mauritsweg 56 en 57, Rotterdam

Cultuurhistorisch gebiedsonderzoek Overschie, Rotterdam & sted.bk. visie behoud en ontwikkeling & selectie en waardering beeldbepalende objecten

Bouwhistorische verkenning & visie behoud en transformatie, Schiekade 77, Rotterdam

2015

Cultuurhistorische en ruimtelijke contra-expertise t.b.v. ontwikkeling Tempeliersstraat 35, Haarlem

Cultuurhistorisch gebiedsonderzoek Waterstad-oost, Rotterdam-Centrum & sted.bk. visie behoud en ontwikkeling & selectie en waardering beeldbepalende objecten

Actualisatie welstandsnota gemeente Steenwijkerland

Onderzoek ‘Stevige stad op slappe bodem’: in kaart brengen geschiedenis funderingstechnieken in de historische binnenstad van Gouda, i.v.m. landelijk pilotproject naar duurzame waterhuishouding, i.s.m. archeologisch onderzoeksbureau Archeomedia

Ruimtelijke visie gemeente Harlingen & sted.bk. advisering hoofdroutes gemeente
Actualisatie welstandsnota Harlingen

Bouwhistorisch onderzoek boerderij Kralingen zigt, ’s Gavenweg 421, Rotterdam

2014

Advisering dubbelbestemming ‘Cultuurhistorische waarde’ t.b.v. bescherming en ontwikkeling

Bouwhistorisch onderzoek Scheepvaarthuis & visie behoud en transformatie, Veerhaven 2 Rotterdam, i.s.m. BroekBakema Architecten

Bouwhistorisch onderzoek RDM-onderzeebootloodsen, i.o.v. Havenbedrijf Rotterdam

Cultuurhistorische verkenning groenstructuren landelijk gebied Meppel

2013

Cultuurhistorisch gebiedsonderzoek Waterstad-west, Rotterdam-Centrum & sted.bk. visie behoud en ontwikkeling & selectie en waardering beeldbepalende objecten

Bouwhistorisch onderzoek Fort aan den Hoek van Holland, i.o.v. gemeente Rotterdam

Advisering dubbelbestemming ‘Cultuurhistorische waarde’ t.b.v. bescherming en ontwikkeling historische binnenstad Amersfoort

Cultuurhistorische / bouwhistorische verkenning & visie behoud en transformatie boerenerf en opstallen Papelaan-West 97, Voorschoten

Oplegnotitie Cultuurhistorie in gemeente Meppel, t.b.v. Structuurvisie Meppel

2012

Advisering bestemmingsplanteam gemeente Amersfoort t.b.v. strategisch-ruimtelijk beleid voor de historische binnenstad

Cultuurhistorisch gebiedsonderzoek buitengebied Meppel & sted.bk. visie behoud en ontwikkeling

Bouwhistorisch onderzoek Groenmarkt 2 Meppel

2011

Cultuurhistorisch gebiedsonderzoek historische binnenstad Meppel & Centrumschil, & sted.bk. visie behoud en ontwikkeling

Actualisatie welstandsnota Zoetermeer

Cultuurhistorisch gebiedsonderzoek Zalk en landelijk gebied, & sted.bk. visie behoud en ontwikkeling

Advisering gemeente Kampen t.b.v. implementatie cultuurhistorische waarden in bestemmingsplan binnenstad

Analyse ruimtelijke kwaliteit kleine stations voor Prorail en Provincie Gelderland i.s.m. Inno-V, adviesbureau voor openbaar vervoer

Bouwhistorische verkenning & visie behoud en transformatie Grofsmederij en Ketelmakerij RDM-werf Heijplaat, Rotterdam

Bouwhistorische verkenning & visie behoud en transformatie Pakhuis Santos, Brede Hilledijk 95 / Rijnhaven Z.Z.6, Rotterdam

Bouwhistorische verkenning & visie behoud en transformatie Westerkadehuis, Westerkade 1-3, Rotterdam

Cultuurhistorisch onderzoek & stb.k. advisering behoud en ontwikkeling Garenmarkt Leiden

2010

Bouwhistorisch onderzoek & visie behoud en transformatie Mathenesserlaan 145 Rotterdam (voormalig Schoeversgebouw)
Bouwhistorische inventarisatie & visie behoud en transformatie Buitendijk 111, Rotterdam

2009

Opzetten korte leergang i.s.m. Monumentenhuis Brabant: ruimtelijke transformaties en inpassingen in de historische stad

Cultuurhistorische en ruimtelijke contra-expertise t.a.v. bouwplan op landgoed Huis Ten Donck te Ridderkerk

Cultuurhistorische en ruimtelijke contra-expertise bouwplan Archipelbuurt, Den Haag

Cultuurhistorisch onderzoek historische binnenstad Kampen & visie op behoud en ontwikkeling

Evaluatie-onderzoek naar effectiviteit van het juridisch instrumentarium voor het beschermd stadsgezicht van de binnenstad van Amersfoort (bestemmingsplan-onderzoek,
Actualisatie welstandsnota van Zoetermeer
2008
Cultuurhistorische /stedenbouwkundige verkenning van ontwikkelings-mogelijkheden van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zoetermeer (‘Schuimend Vuil’)

Advisering gemeente Utrecht t.b.v. actualisatie bestemmingsplan voor de historische binnenstad

Organisatie en presentatie themadag ‘De grenzen van het beschermd stadsgezicht’

2007

Bouwhistorisch onderzoek Hoofdgebouw DSM Geleen, Urmonderbaan 22 Geleen

2006

Evaluatie-onderzoek naar effectiviteit van het juridisch instrumentarium voor het beschermd stadsgezicht van de binnenstad van Utrecht (bestemmingsplan-onderzoek, onderzoek functioneren welstandsbeleid)

Uitvoering onderzoek ‘’Het systeem van de Historische stad’’, gefinancierd door Belvederefonds, Provincie Zuid-Holland, Provincie Gelderland, Provincie Utrecht, gemeente Leiden, Gemeente Utrecht, Gemeente Gouda). Onderzoek in vier delen: A: het ‘’systeem’’ van de historische stad (typologische analyse van de Nederlandse historische stad), B: Tijdbalk geschiedenis van het instrument ‘beschermde stadsgezicht’ in Nederland (geschiedenis van de naoorlogse ruimtelijke transformaties van de Nederlandse historische stad), C: onderzoek transformaties casussteden.

Bouwhistorisch onderzoek Dijkzigt-ziekenhuis Rotterdam

2005

Studie ontwikkelingslocatie President Kennedylaan Amsterdam, & visie op behoud en ontwikkeling

Bouwhistorisch onderzoek Zeevaartschool, Pieter de Hoochweg 129 Rotterdam

2003

Ontwikkelen welstandsnota Stadsdeel Zuideramstel, Amsterdam

Woonbotenbeleidsplan voor de Amstel, Stadsdeel Zuideramstel, Amsterdam

2002

Ontwikkelen welstandsnota gemeente Zoetermeer, inclusief welstandsbeleidskaarten en ‘Stijlenatlas’ voor het hele grondgebied

Cultuurhistorische verkenningen voor Zoetermeerse wijken (Seghwaert, Stadscentrum, Rokkeveen en Noordhove) in het kader van het Belvedere-project ‘De Gave Stad’

2000

Ontwikkelen van welstandsnota voor de gemeenten Enkhuizen, Andijk en Noorder-Koggenland, i.s.m. Welstandszorg Noord-Holland

Ontwikkelen van een standaardmodel voor dakopbouwen in de Veluwebuurt, Stadsdeel Zuideramstel Amsterdam

Opstellen van een welstandskader voor dakopbouwen in Kastelenbuurt-Zuid Amsterdam, i.o.v. Stadsdeel Zuideramstel Amsterdam

1999

Bouwhistorisch onderzoek Groothandelsgebouw Rotterdam & handleiding restauratie