Locatie

Rotterdam

Hoofdcategorie

Gebouwen en complexen

Subcategorie

Bouwhistorisch onderzoek
Onderhoud, hergebruik en ontwikkeling

Uitvoeringsjaar

2016

Opdrachtgever

Stadsherstel Historisch Rotterdam

Projectteam

Hugo van Velzen, Marcel van Winsen, Daan de Jong

Voorgevel, situatie 2020

Bron: Contrei

Vanwege de mogelijke herbestemming van kantoor naar woongebouw van het voormalige herenhuis aan de Schiekade 77 in de Provenierswijk Rotterdam, werd ons bureau door Stichting Stadsherstel Historisch Rotterdam gevraagd om een bouwhistorisch onderzoek uit te voeren.

Het herenhuis aan de Schiekade 77 werd in 1896 gebouwd als woonhuis, maar werd na de oorlog verbouwd tot kantoor. De originele bouwtekeningen waren nog aanwezig in het Stadsarchief Rotterdam en vormden een goede basis voor het onderzoek.  Het leverde enkele verrassende resultaten op. Zo bleek de opdrachtgever van het pand de rijke 19e-eeuwse ontwikkelaar C. Kurpershoek, die grote delen van de Provenierswijk en het Oude Noorden had ontwikkeld. Hij was lid van de in 1885 opgerichte Vereniging Bouwkunst en Vriendschap, een van de meest invloedrijke en progressieve bouwkundige verenigingen. Via die vereniging kwam hij in contact met de destijds nog jonge architect P.G. Buskens, die de opdracht kreeg het pand te ontwerpen. De originele bouwtekeningen bevestigden dat het herenhuis oorspronkelijk een uitzonderlijk representatieve opzet en uitstraling had.

Bij de opname en ontmanteling van het interieur bleken er nog veel rijke afwerkingen en ornamenten aanwezig te zijn, zoals een neorenaissance-plafond in een van de salons, dat al decennia schuilging achter een verlaagd plafond. Vanwege de uitzonderlijke kwaliteit van zowel het exterieur als het interieur en het cultuurhistorische belang van het pand voor het 19e-eeuwse Rotterdam, heeft de toenmalige eigenaar in samenspraak met ons bureau besloten het pand te verkopen aan de Stichting Stadsherstel Historisch Rotterdam, die de restauratie van het pand op zich nam. Om de schade aan het interieur te minimaliseren, werd in overleg met ons bureau besloten om er geen woningen te realiseren, maar de kantoorbestemming van het pand te handhaven. De uit ons onderzoek gedestilleerde faserings- en waarderingskaarten waren voor de Stichting de leidraad voor de grondige restauratie van het pand. Wij hebben Stadsherstel geadviseerd de nieuwe bouwplannen te voorzien van een uitgebreide bouwtechnische beoordeling en restauratievisie, ter begeleiding van verdere planvorming. Op basis van ons onderzoek is het pand inmiddels ingrijpend gerestaureerd en in gebruik als mondain kantoor.

Download hier de publicatie

Originele bouwtekeningen, 1896

Bron: Stadsarchief Rotterdam

De oorspronkelijke salon

Bron: Stadsarchief Rotterdam

Het oude plafond blootgelegd, 2015

Bron: Contrei

Bouwhistorische waardenkaart

Bron: Contrei