test nieuws

Contrei (voorheen FlexusAWC) onderzoekt historische gebouwen, locaties en gebieden en adviseert over behoud, hergebruik en doorontwikkeling, zowel aan overheden als aan instellingen en particulieren.

Wij voeren bouwhistorisch onderzoek en quick scans uit naar historische gebouwen en complexen, wij selecteren en waarderen beeldbepalende panden en toekomstige monumenten, onderzoeken en waarderen historische gebieden en landschappen en evalueren en formuleren cultuurhistorisch en ruimtelijk beleid. Voor gebouwen en gebieden in versnelde ontwikkeling produceren wij transformatiekaders en ontwikkelvisies.

Bouwhistorisch onderzoek voormalige Keuringsdienst van Waren

Momenteel werken wij samen met architectuurhistoricus Noor Mens aan een bouwhistorisch onderzoek naar het gebouw van de voormalige Keuringsdienst van Waren in het Baankwartier te Rotterdam. Het gebouw dateert uit de late wederopbouw (1964) en werd ontworpen door Jakob Bister (1914-1987), architect Gemeentewerken. De bijzondere en specifieke functie van het pand, gebouwd voor laboratoriumonderzoek naar voedingswaren, komt niet tot uitdrukking in het alzijdige en zakelijke ontwerp van het gebouw. Nochtans bevinden er zich twee voorbeelden van abstracte wederopbouwkunst, waaronder een wandschildering van Kees Franse.

Het gebouw vormt de hoeksteun van het blok en maakt onderdeel uit van een complex met onder meer het vm. Centraal Gebouw voor de Volksgezondheid (1940) van voormalig stadsarchitect Ad van der Steur (GGD) en de latere uitbreiding van dat gebouw; eveneens van de hand van J. Bister.

Onderzoek binnenstad Haarlem

Sinds september voeren wij in opdracht van de gemeente Haarlem een onderzoek uit naar de historisch-ruimtelijke karakteristieken van de Haarlemse binnenstad. De gemeente heeft ons bureau opdracht gegeven hiernaar onderzoek te doen, o.a. om zo beter voorbereid te zijn op het nieuwe borgingssysteem van de Omgevingswet. Ondanks de status van rijksbeschermd stadsgezicht die de binnenstad al dertig jaar heeft, is er nog altijd geen goed overzicht van deze karakteristieken.

Met de resultaten van het onderzoek kan scherper worden geformuleerd wát er in het beschermd gezicht beschermd zou moeten worden en waar de flexibiliteit zit bij de wens om af te wijken van het historische patroon. Met het document beschikt de gemeente ook over een goede onderlegger voor eventuele ‘Omgevingstafels’ en voor het borgen van de stedenbouwhistorische waarden in het toekomstige omgevingsplan. Het onderzoek zal in het voorjaar van 2022 gereed zijn.

Post-65 handleiding

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort heeft ons bureau en het adviesbureau Schout RV & B uit Breda de gezamenlijke opdracht gegeven een handleiding voor Nederlandse gemeenten te vervaardigen voor het borgen van Post-65 erfgoed in het omgevingsplan. Twee casusgemeenten die al ver gevorderd zijn met de inventarisatie van hun post-65 erfgoed – Zoetermeer en Breda – brengen hun ervaringen in om de handleiding mee te voeden. Ook het Oversticht in Zwolle neemt deel.

De handleiding zal inzicht bieden in de kernwaarden het Post-65 erfgoed, maar zal ook het specifieke karakter ervan in relatie tot de komende ruimtelijke opgaven inzichtelijk maken. Ook de borgingsmethodieken die de Omgevingswet biedt voor dit specifieke erfgoed zal worden gepresenteerd.

In voorbereiding: publicatie over de Koopmanshuizen

De publicatie die Anja Berkelaar (18e eeuws vergaderen in de Rotterdamse Salon), Priscilla de Putter en Katrien van der Eerden gaan samenstellen over het Koopmanshuis en omgeving is op stoom! Deze publicatie wordt gemaakt op basis van de resultaten van het onderzoek dat Jojanneke Clarijs, René van der Schans en Hugo van Velzen eerder hebben uitgevoerd.

De drie achttiende-eeuwse koopmanshuizen – nu onderdeel van een gevelwand – stonden in de jaren ’70 nog moederziel alleen in een eindeloze saneringsvlakte.