Locatie

Zwolle

Hoofdcategorie

Gebouwen en complexen

Subcategorie

Cultuurhistorisch gebiedsonderzoek
Transformatie-opgaven en inpassingsstudies

Uitvoeringsjaar

2021-2022

Opdrachtgever

Resido Vastgoed B.V.

Projectteam

Hugo van Velzen, Marcel van Winsen, Daniel van der Heijden, Sanne van Drenth

In samenwerking met

Noor Mens

Situatie Van Nahuysplein 2021

Bron: Contrei

Resido Vastgoed B.V. uit Zwolle vroeg ons bureau randvoorwaarden op te stellen voor de vervanging van een niet beschermd historisch volume door nieuwbouw, op een van de bolwerken van de binnenstad van Zwolle. De locatie maakt deel uit van het beschermd stadsgezicht van de binnenstad.

Om meer duidelijkheid te krijgen over de geschiedenis van de locatie en het bouwwerk is onderzoek gedaan in het Kadastraal archief en het Historisch Centrum Overijssel. Het bleek een gebouw uit de jaren vijftig van de negentiende eeuw, van de hand van de productieve ontwikkelaar B.H. Trooster.

Omdat de Zwolse welstandsnota slechts een beperkte set criteria aanbiedt voor nieuwbouw op deze gevoelige locatie in het beschermd stadsgezicht, hebben we een analyse uitgevoerd van de bolwerkarchitectuur. Er staan bouwwerken uit het Neoclassicisme met wit stuc- en lijstwerk, maar ook gebouwen uit het Interbellum met kenmerkende metselwerkverbanden en asymmetrische gevelcomposities. Gebaseerd op dit beperkte palet aan stijlen hebben wij een extra lijst van randvoorwaarden opgesteld voor zorgvuldige inpassing. Deze randvoorwaarden zijn voorgelegd aan de Zwolse commissie Welstand & Monumenten.

Tenslotte is met 3D-modellering gezocht naar een passende maatvoering voor het nieuwe bouwvolume. Het bestemmingsplan bleek te ruime mogelijkheden te bieden om het volume acceptabel aan te laten sluiten op de historische kernkarakteristieken van de omgeving. Deze bevinding resulteerde in een herijking van de gewenste maatvoering en kapvorm. Aanvullend is met verschillende modellen de positie van de nieuwbouw op de locatie onderzocht. Om meer gevoel te krijgen voor de maatvoering is het kale model verder uitgewerkt, uitgaande van de twee dominante architectuurstijlen in de omgeving. Niet om een definitieve maatvoering vast te leggen of de toekomstige architect in zijn ontwerpvrijheid te knotten, maar om opdrachtgever, commissie Welstand & Monumenten én de architect materiaal aan te reiken waarmee de discussie over inpassing op een hoger plan kon worden gebracht. De methodiek verschafte de ontwikkelaar, architect, afdeling stedenbouw en commissie Welstand & Monumenten snel inzicht in de inpassingsvraagstukken op de locatie.

Van Nahuysplein in 1890, foto door J.Lubbers

Bron: Collectie Overijssel

Stedenbouwkundige situatie en analyse volumes en architectuur

Bron: Contrei

Volume- en architectuurstudie

Bron: Contrei

Volumestudie binnen grenzen bestemmingsplan

Bron: Contrei