Locatie

Zoetermeer

Hoofdcategorie

Gebouwen en complexen

Subcategorie

Quickscans

Uitvoeringsjaar

2019

Opdrachtgever

Gemeente Zoetermeer, Erfgoed en Architectuur

Projectteam

Pieter Waijer, Marcel van Winsen, Maurice Moerland

De onvoltooide hof

In het verlengde van een breed opgezet cultuurhistorisch onderzoek  naar de historie van groeikern Zoetermeer, maakte ons bureau quick scans van in totaal 75 gebouwen uit de periode 1965-1990. De gebouwen zijn kernachtig doorgelicht en gewaardeerd op hun cultuurhistorische, stedenbouwkundige en architectuurhistorische kwaliteiten. Afhankelijk van de uitkomst werden ze voorgedragen als monumentaal, beeldbepalend of karakteristiek pand. Het structuralistische woningbouwcomplex Roggeakker van de bekende architect Jan Verhoeven was één van deze projecten. Het complex, opgeleverd in 1981, werd gebouwd rond twee hoven aan weerszijden van een waterpartij. In 2017 presenteerde woningcorporatie Vidomes een plan om het grootscheeps te renoveren. Hierbij zou de typerende brug worden gesloopt en de overige  woningen zouden worden opgeknapt. Enige tijd later liet de corporatie echter weten uit kostenoverwegingen over te gaan tot sloop van het gehele complex. Aangezien Zoetermeer het grootste deel van haar erfgoed dankt aan de periode 1965 –1990, vroeg de gemeente ons bureau om, voordat tot sloop overgegaan kon worden, een quick scan te maken van de erfgoedwaarde van dit bijzondere gebouw. Verhoeven was een leerling van architect Aldo van Eyck en wordt gezien als een van de belangrijkste exponenten van het Nederlands structuralisme. Dit manifesteerde zich in de woningbouw in een vormentaal waarin herbergzaamheid, afwisseling, de menselijke maat en de speciale betekenis van overgangsgebieden  centraal stonden. Vaak werden kleinere eenheden repeterend maar tegelijkertijd met afwijkingen op de herhaling geschakeld tot complexe structuren. Verhoeven ontwikkelde hierin een geheel eigen ontwerpmethode: hij ontwierp dikwijls individuele wooneenheden of gebouwdelen rondom een gemeenschappelijke functie. Aan de hand van de bouwtekeningen werd duidelijk dat het complex in eerste opzet veel groter had moeten worden. Het is om onduidelijke redenen echter nooit helemaal voltooid. Vanwege de belangwekkende plaats van Roggeakker binnen het oeuvre van Jan Verhoeven en de voor Zoetermeer bijzondere typologische opzet van het complex, is het toegevoegd aan de cultuurhistorische ‘Collectie Zoetermeer’.

De brug met woningen verbindt de twee bouwdelen

Gevels en plattegronden woningbouwproject Roggeakker

Bron: Stadsarchief Zoetermeer