Locatie

Diverse locaties

Hoofdcategorie

Gebouwen en complexen

Subcategorie

Bezwaar & beroep

Uitvoeringsjaar

2005-heden

Opdrachtgever

Diversen

Projectteam

Hugo van Velzen, Marcel van Winsen

Burgerweeshuis van Aldo van Eijck, beschermd rijksmonument

Bron: Onbekend

Voor verschillende opdrachtgevers verzorgt ons bureau bezwaarschriften tegen overheidsbeschikkingen en overheidsbeleid inzake monumenten, bestemmingsplannen, stedenbouwkundige besluiten en bouwvergunningen. Ook in het kader van adviezen van adviescommissies ruimtelijke kwaliteit (Welstand en Monumentencommissies) stellen wij bezwaarschriften op. De ruimtelijke en cultuurhistorische motivatie van beroepschriften verzorgen wij eveneens. Wij zetten hierbij onze inhoudelijke kennis van cultuurhistorie, monumenten en stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit in, alsook onze competenties op het vlak van  gemeentelijke beleidsinstrumenten als bestemmingsplannen, bouwvergunningen, monumentenaanwijzingen, etc.

Dan kan het gaan om ingrepen in grote monumenten – zoals het Burgerweeshuis in Amsterdam – tot monumentale woonhuizen of wijzigingen in/ afwijkingen op het bestemmingsplan, die gevolgen hebben voor private belangen.