Locatie

Nederland en Vlaanderen

Hoofdcategorie

Onderzoek en publicaties

Subcategorie

Bouwhistorisch onderzoek
Quickscans
Redengevende beschrijvingen
Beeldbepalende objecten
Wetenschappelijk cultuurhistorisch onderzoek

Uitvoeringsjaar

2011-heden

Opdrachtgever

TU Delft, faculteit Bouwkunde, vakgroep Urbanism, promotor: prof.dr.ir. V.J. Meyer

Projectteam

Marcel van Winsen, Hugo van Velzen

Hugo van Velzen en Marcel van Winsen onderzoeken in nauwe samenwerking sinds 2008 de ruimtelijke ontwikkelingsgeschiedenis van de Nederlandse historische stad, dat wil zeggen de stad voor ca. 1870 (‘pre-industriële stad), met een uitloop naar de overgangsperiode 1870 – 1940 (‘modern-historische stad’), waarin de historische stad als levend stadstype door modernere stadsvormende processen werd vervangen. Daarnaast onderzoeken Van Velzen en Van Winsen de transformaties die historische steden hebben doorgemaakt in de naoorlogse periode, met name na de aanwijzing van historische binnensteden tot beschermd stadsgezicht.

‘Het systeem van de historische stad’ is een promotie-onderzoek dat in partnerschap wordt uitgevoerd aan de TU Delft, faculteit Bouwkunde. Aan het onderzoek is geen onderwijsaanstelling aan de TU verbonden en het is daarmee langlopend.

‘Het systeem van de historische stad’ bestaat uit twee grote deelonderzoeken. Het eerste deel betrekt zich op de Nederlandse pre-industriële stad. Het tweede op de naoorlogse ontwikkelingen in de historische binnensteden. Onderdelen van het onderzoek hebben wij al toegepast in de evaluatie van het beschermingsbeleid in Amersfoort en Utrecht. In Kampen, Amersfoort, Meppel en Helmond is het onderzoek gebruikt om de kernkarakteristieken van de binnensteden scherp te krijgen.

In het kader van de startfase van het onderzoek zijn zogenaamde ‘stadsposters’ van de steden Leiden, Utrecht en Gouda gemaakt. De drie posters voor Leiden kunt u downloaden via onderstaande link. Voor nadere informatie over het onderzoek kunt u ons benaderen.

Download hier de publicatie